செப்டம்பர் 2018 - 19ல் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு ஊரகப்பகுதி மாணவ / மாணவியர்களுக்கான திறனாய்வுத்தேர்வு முடிவு மற்றும் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களின் விவரங்கள் :