சதவீதம் எதனையும் சாதிக்காது

12 ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன..

வெற்றியாளர்களைக் கொண்டாடும் அதேநேரத்தில், அதனைத் தவறவிட்டவர்களைக் கவனிக்க தவறாதீர்கள்.


தேர்வு முடிவு என்பது விடைத்தாளில் எழுதப்பட்ட *வார்த்தைகளுக்கான மதிப்பீடே தவிர, வாழ்க்கைக்கான மதிப்பீடு அல்ல.*

தேர்ச்சி சதவீதம் குறைந்து விட்டதே! எனப் பள்ளிகளும்,
எனது பாடத்தில் தேர்ச்சி சதவீதம் போய்விட்டதே என ஆசிரியர்களும்,
கனவு காணாமல் போவிட்டதே எனப் பெற்றோர்களும்,
 *தயவுசெய்து மாணவர்களைத் தொலைத்து விடாதீர்கள்.*

*சதவீதம் எதனையும் சாதிக்காது..*

தேர்வில் வெற்றிபெற்று படிக்கக் காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள்...

வெற்றியைத் தவறவிட்டவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுங்கள்.

*பொருளாதார ரீதியாக சிரமப்படும் மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு உதவுவோம்.*

மாணவர்களின்
*மதிப்பெண் சான்றிதழ்*
*சாதிச் சான்றிதழ்*
*வருமானச் சான்றிதழ்*
இவற்றுடன் *சுயவிபர விண்ணப்பக் கடிதம் ஒன்றை இணைத்து அனுப்புங்கள்..*
நாம் உதவுவோம்.

sigaramsathish@gmail.com

No comments:

Post a Comment