பள்ளிக்கல்வித்துறை பத்திரிக்கைச் செய்தி...அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி பெறாமல் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் நிறுத்தம் செய்வது தொடர்பான செய்தி குறிப்பு
No comments:

Post a Comment