கூடுதலாக வாக்குப்பதிவு அலுவலர் நியமிக்க வேண்டும் - தேர்தல் பணியாளர்கள் வலியுறுத்தல்


Image may contain: text

No comments:

Post a Comment