ஆசிரியர்களின் தேர்வுநிலை/சிறப்புநிலை தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவை கல்வித்துறை விரைந்து அமல்படுத்திட ஆசிரியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை!

நடுநிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் தேர்வுநிலை/சிறப்புநிலை தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றம்  தீர்ப்பு - தொடக்கக்கல்வித்துறை விரைந்து நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்த தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கோரிக்கை..

No comments:

Post a Comment