நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு - மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்வு தேதி மாற்றம் - CEO செயல்முறைகள்!

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2019 - நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்வு 05.04.2019 அன்று நடைபெறும் - திருவண்ணாமலை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்!!

No comments:

Post a Comment