இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு செய்யும் போது தனிஊதியத்தை(PP) கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். _முதல்வர் தனிப்பிரிவு 👆👆👆No comments:

Post a Comment