இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய முரண்பாடு வழக்கு எண் WP -28558/2017 சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இறுதி கட்ட விசாரணை(FINAL HEARING CASE ) பட்டியலில் இடம் பெற்று (04.04.2019 )இன்று 77 வழக்காக விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது

No comments:

Post a Comment