மாணவர்கள் முன்னேற்றம்

மாணவர்கள் முன்னேற்றம்கடந்த ஆண்டை விட, பிளஸ் 1 தேர்வில், இந்த ஆண்டு, மாணவியரை காட்டிலும், மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதத்தில், முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.பிளஸ் 1 தேர்வு முடிவுகள், நேற்று வெளியாகின. இதில், 95 சதவீத மாணவ - மாணவியர், தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 2018ல், 3.93 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்று, 87.4 சதவீதம் பேர், தேர்ச்சி பெற்றனர். இந்த ஆண்டு, 3.66 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்று, 93.3 சதவீதம் பேர், தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதாவது, 2018ஐ விட, 5.9 சதவீத மாணவர்கள் அதிக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.மாணவியரை பொருத்தவரை, 2018ல், 4.54 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதி, 94.6 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். இந்த ஆண்டு, 4.35 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதி, 96.5 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 2018ஐ விட, 1.9 சதவீதம் மட்டுமே, தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரித்துள்ளது.

No comments:

Post a Comment