அறிவியல் பாடத்தில் ஆர்வமும், புதுமையும் கொண்ட ஆசிரியரா நீங்கள்....? அழைக்கிறது பள்ளிக்கல்வித்துறை

புதிய யுக்திகள், செயல்முறைகளுடன் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்புவரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாடம் எடுக்க அருமையான வாய்ப்பு...

அழைப்பு...
வாருங்கள் சாதனைகள் படைப்போம்...
அறிவியல் ஆசிரியர்களை அழைக்கின்றோம்...

No comments:

Post a Comment