அனைத்துத்துறை செயலாளர்களும் காலை 10 மணிக்கு அவரவர் அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும்; அரசு ஊழியர்களும் சரியான நேரத்துக்கு பணிக்கு வர வேண்டும். தமிழக தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அறிவுறுத்தல்.

No comments:

Post a Comment