மருத்துவ படிப்புகளில் 25% இடங்களை அதிகரித்துக் கொள்ள தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி

மருத்துவ படிப்புகளில் 25% இடங்களை அதிகரித்துக் கொள்ள தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும்  5 ஆண்டுகளிலும் தலா 25% உயர்த்திக் கொள்ளலாம் எனவும் கூறியுள்ளது. பொருளாதாரத்தில் நலிந்த முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு 10% இந்த ஆண்டே ஒதுக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment