3,4,5,8 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு ஜூன் 15ம் தேதிக்குப் பிறகே பாட புத்தகங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம்

No comments:

Post a Comment