*எந்த மாநிலம் மீதும் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படாது - மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால்*

*🔵⚪கல்விக்குழுவின் அறிக்கை, அரசின் கொள்கை என தவறாக புரிந்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது - ரமேஷ் போக்ரியால்*

*எந்த மாநிலம் மீதும் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படாது - மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால்*

*பள்ளிகல்வி குழு அறிக்கையை தான் தாக்கல் செய்துள்ளது, அது அரசின் கொள்கை அல்ல - ரமேஷ் போக்ரியால்*

No comments:

Post a Comment