பள்ளிகள் இணைப்பு - MHRD - முக்கிய கடிதம் இணைப்பு - MHRD - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITRACY D.O.2- 16/2017 DATE: 22.01.2018

CLICK HERE TO DOWNLOAD - SCHOOL EDUCATION LITRACY .D.O 2 .- 2/ 16/ 2017 DATE 22.01.2018  

பள்ளிகள் இணைப்பு தவிர்க்க முடியாத ஒன்று - மத்திய அரசின் நிதியினை பெற வேண்டும் என்றால் பள்ளிகள் இணைப்பு கட்டாயம் நடைபெற்றே தீர வேண்டும்  - இணைப்பு குறித்து பள்ளிக்கல்வி தீவிரம்  - கவுன்சலிங் முன்பே முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் .....

No comments:

Post a Comment