R L list.2019-2020

17/07/2019  - Adi pandigai

03/08/2019. - Adi 18

09/08/2019  - Varalakshmi viratham

15/08/2019. - Rig, yazur upakarma

16/08/2019. - Gayathri Japam

23/08/2019. - Gokulashtami

02/09/2019. - Samavedha upakarma
                       - Vinayaka chathurthi

14/09/2019. - Mahalayam begins

28/09/2019. - Mahalaya Amavasai

29/09/2019. - Navarathri begins

07/10/2019. - Saraswathi pooja

08/10/2019. - Vijayadasami

27/10/2019. - Deepavali

11/12/2019. - Karthigai Deepam

06/01/2020  - Vaikunta ekadasi

10/01/2020. - Arudhra darisanam

14/01/2020. - Boghi

15/01/2020. - Pongal

16/01/2020. - kanu

14/03/2020. - Karadayan nonmbhu

14/04/2020 - Sarvari Varusha pirappu

No comments:

Post a Comment