குறிப்பு :-
மாறுதல் கலந்தாய்வு EMIS மூலம் நடைபெறும் என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே விண்ணப்பம் தொடர்பான தகவல் உறுதிசெய்யப்படவில்லை.

உறுதியான தகவல் கிடைத்த பிறகு பிரிண்ட் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்..