01.01.2019 அன்றைய நிலையில் – அரசு/ நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்விற்கான உத்தேச முன்னரிமை பட்டியல் வெளியிட்டது- மேல்முறையீடு பெறப்பட்டமை-திருத்திய முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியிடுதல் நாள் -02/07/2019

No comments:

Post a Comment