*✍✍அருகாமையில் இருக்கும் வேறு அரசு பள்ளிகள் உடன் இணைப்பதற்கு கல்வித்துறை திட்டம்*

*✍✍அமைச்சர் முடிவுக்கு மாறாக அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை.*