தமிழகத்தில் 15 குறைவாக மாணவர்கள்உள்ள பள்ளிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணி தற்போது நடைபெறுவதாக கல்வித் துறை தகவல் - பத்திரிக்கை செய்தி வெளியீடு.


No comments:

Post a Comment