*24- 07-2019 புதன்கிழமை* வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வகையான பள்ளிகளுக்கும் *விடுமுறை* இந்த விடுமுறை நாளுக்கு ஈடாக வரும் *சனிக்கிழமை (20-07-2019) பள்ளி வேளை* நாளாக செயல்படும்.No comments:

Post a Comment