வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிலிருந்து உயர் நிலைப் பள்ளி  தலைமையாசிரியர் பணி உயர்வு பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களின்  முன்னுரிமை பட்டியல்!!