தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக் கேன்களில் சிறுநீர் கழிக்கும் ஃபேஷன்கள் அசத்தும் மாணவர்கள்...


No comments:

Post a Comment