பள்ளிக்கல்வி- பணிநிரவல், பொது மாறுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து கலந்தாய்வும் நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு - இயக்குநர் செயல்முறைகள்
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு அரசாணை எண் 218 யை நடைமுறைப்படுத்த    தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பள்ளிக் கல்வித் துறையில் நடைபெறவிருந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான  பணிநிரவல், பொது மாறுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து கலந்தாய்வு களையும் நிறுத்தி வைக்க பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment