தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சார்நிலைப்பணி - அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியராக நியமனம் பெற்றவர்கள் உயர்நிலைப்பள்ளிப் படிப்பில் தமிழ் மொழியினை மொழி பாடமாக பயிலாதவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தமிழ் நாடு இரண்டாம் நிலை தேர்வில் பணியில் சேர்ந்து இரண்டாண்டுக்குள் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் விவரம் கோருதல்

No comments:

Post a Comment