* அரசு, அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் ரத்து

* அரசாணை வெளியிட்டது, பள்ளி கல்வித்துறை