*_EMIS-விவரங்களை -BEO, DEO மற்றும் CEO பள்ளிகளுக்கே நேரில் சென்று கள பரிசோதனை மற்றும் ஆய்வு செய்தல் (FIELD VISIT AND CROSS CHECK ) குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்._*No comments:

Post a Comment