உலகிலேயே சிறந்த கல்வி கற்பிக்கும் முதல் 10 நாடுகள் இவைதான்! - இந்தியா எந்த இடத்தில் இருக்கிறது தெரியுமா?

Image result for education tnschools

உலக கல்வியறிவு விகிதத்தில் பின் தங்கிய இந்திய கல்வித் தரம்.

கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு நாகரிகம் பற்றிய அடிப்படை புரிதலையும். ஒரு குடிமகனாக அவர்களின் பங்கையும் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. 
மேலும் கல்வி என்பது ஒரு தனிநபருக்கும் சமூகத்திற்கும் இடையே பிணைக்கப்பட்ட தொப்புள் கொடியாகும் .

1 comment:

  1. Donate a kidney with the sum of $500,000.00 USD (3 Crore)Email for more details: Email: healthc976@gmail.com
    Call or whatsapp +91 9945317569

    ReplyDelete