ஆகஸ்ட் 7 - உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு.

சேலம் மாவட்டம் - கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு.அதனை ஈடு செய்ய செப் 7-ஆம் தேதி வேலை நாளாகும் - மாவட்ட ஆட்சியர்.

No comments:

Post a Comment