சென்னை:பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு, நாளை, அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

அரசு தேர்வு துறை இயக்குனர், உஷா ராணி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணை பொது தேர்வு, ஜூனில் நடத்தப்பட்டது. இந்த தேர்வு முடிவுகள், ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு, தற்காலிக

CLICK HERE TO READ MORE ...................