Image result for விண்வெளி: மாணவர்களுக்கான விநாடி- வினா போட்டி
உலக இயற்கை நிதியம் அமைப்பு சார்பில் நாடு தழுவிய அளவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான விநாடி வினா போட்டியில் கலந்துகொள்ள செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.