ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் குறுவள மைய மாக போன்று கல்வி மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் புதிய அணுகு முறையினை செயல்படுத்துதல்

1 comment:

  1. Donate a kidney with the sum of $500,000.00 USD (3 Crore)Email for more details: Email: healthc976@gmail.com
    Call or whatsapp +91 9945317569

    ReplyDelete