இணை இயக்குநர் தலைமையில் CEO, DEO, BEO, BRTE, DIET PRINCIPAL and Lecturer மற்றும் சில ஆய்வு அலுவலர்களால் ஐகோர்ட் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அனைத்து வகை பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல் - CEO செயல்முறைகள்No comments:

Post a Comment