பள்ளி வேலை நேரத்தில் பள்ளி வளாகத்தினைவிட்டு மாணவ/மாணவியர் வெளியே செல்ல அனுமதிக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்துதல் ceo proceedings2 comments:

 1. We are urgently in need of kidney donors with the sum of $500,000.00 USD (3 crore) and Also In Foreign currency. Apply

  Now!,For more info Email: healthc976@gmail.com
  Call or whatsapp +91 9945317569

  ReplyDelete
 2. We are urgently in need of kidney donors with the sum of $500,000.00 USD (3 crore) and Also In Foreign currency. Apply

  Now!,For more info Email: healthc976@gmail.com
  Call or whatsapp +91 9945317569

  ReplyDelete