*செப்டம்பர் மாதம் 27 மற்றும் 28ம் தேதி ஆகிய இரண்டு நாட்களில் தேர்வுகள்  கணினி வழி மூலம் நடைபெறும் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு*